За нас

Дружеството е специализирано в производството на пелетни горелки ( 20, 30, 40, 50 KW ) с марка Prity
и бойлери на твърдо гориво ( БТГ80).

Дистрибуция  и логистика на домашни камини, готварски печки, камери за вграждане, пелетни котлета, камини на пелети с и без водна риза, аксесоари и др., които се предлагат с марката Prity. 

Инструкции

Как да се отопляваме с дърва, правилно ?

Използвайте само необработени химически естествени дърва, както и дървени брикети без свързващи лепила.

За да работи вашата отоплителна система безопасно

Когато изграждате отворена отоплителна система, осигурете пряка връзка между камината и разширителния съд.

Камини и печки за вграждане с водонагревател

Към камината трябва да постъпва свеж въздух поне 4 m3/h за всеки киловат от топлинната и мощност.